Find the word definition

Could not find any definition of word "diepe"

Usage examples of "diepe".

Hij had diepe rimpels in zijn gezicht, dat met zijn scherpe neusbrug, brede jukbeenderen en onbewogen uitdrukking duidelijk een indiaanse afkomst verried.

Vincenzo Giuliani wreef met twee handen over zijn gezicht en slaakte een diepe zucht.

Hij was nog steeds onthutst door de herinnering daaraan, kon het getij soms nog in een diepe laag van zijn ziel voelen trekken.

Ze kunnen komen als een diepe, innerlijke stilte of als een overvloed aan emoties.

Zij bewonen bij voorkeur de steenachtige bergstreken en vinden in diepe en moeielijk toegankelijke gaten onder steenen, in rotsspleten en in holen van andere dieren een toevlucht bij ieder gevaar, dat zij zelfs in het minst belangrijke vreemde verschijnsel meenen te ontdekken.