Find the word definition

Wikipedia
Diep

Diep is a 2005 Dutch drama film about the 14-year-old girl Heleen (played by 15-year-old Melody Klaver).

Many scenes are in extreme close-up.

Usage examples of "diep".

Barely making a living in his first three years after graduating from one of the night schools that taught law, he took the case, hoping for no more than his fee of one third of the fifty grand Mrs Diep wanted.

Mrs Diep, and you get to spend your next five years a lot more profitably.

Undoubtedly, Mrs Diep and perhaps her daughter had been wronged by Father Slocum.

Paul Thieu in Missing Persons and asked him to call Felicia Diep and set up an appointment for some time, if possible, before afternoon tea.

Zijn neus was te lang en vormeloos, zijn ogen stonden te dicht bij elkaar en lagen diep in hun kassen waardoor hij een enigszins aapachtig uiterlijk kreeg, zijn tot een lach opgetrokken lippen en zijn rode krulhaar waren net krabbels in een kindertekening.

En diep in haar hart voelde ze nog iets anders, het zeldzame verlangen naar het geloof dat Emilio leek te hebben, het geloof dat er een God bestond die het universum zin gaf.

Iedereen was diep vanbinnen bang dat ze iets hadden vergeten of dat ze een fout hadden gemaakt die iemand het leven zou kosten of op een andere ramp uit zou lopen.

Anne zette haar handen op haar heupen en keek strak naar de grond terwijl ze diep inademde om haar woede te bedwingen.

Hij wenste dat hij de tijd had om over dat alles eens diep na te denken, maar er was te veel gaande en zelfs als het een tijdje wat rustiger was, was hij geneigd te mediteren over bier en honkbal.

De rivier was diep, zeiden ze tegen hem, en had een goede, snelle stroming.

Ze spitste haar oren, luisterend naar een veelzeggend geluid, maar hoorde alleen het zachte gesnurk van George die diep en droomloos lag te slapen.

Yarbrough zich herinneren hoe diep Alan Pace had nagedacht over de muziek die hij de Zangers als eerste zou aanbieden als een voorbeeld van de menselijke cultuur.

Anne gaf hem een teken dat hij zijn hoofd dichter naar haar toe moest brengen en hij bukte zich diep, niet wetend wat hij moest verwachten.

Ze probeerde woorden voor hem te vinden, de een of andere manier om hem te laten weten dat ze wist hoe groot dit verlies was, hoe zwaar, diep en breed.

Kitheri, Reshtar van het Galatnapaleis, de grootste dichter van zijn tijd die het verachte had veredeld, het gewone had verheven, het vluchtige onsterfelijk had gemaakt, een individu wiens kunstzinnigheid eerst geconcentreerd was geweest en toen werd vrijgelaten en vergroot door het onvergelijkbare en precedentloze, snoof die geur diep op.