Find the word definition

Could not find any definition of word "deken"

Usage examples of "deken".

De Jihad had gedreigd met bomaanslagen en er was een strenge bewaking ingesteld, maar niemand lette op de bleke man die voorovergebogen in zijn rolstoel zat, gewikkeld in een deken tegen de aprilkou.

Dus legde hij een deken neer, trok haar daarop en wikkelde haar toen in deken nummer twee voordat hij naar het kreekje liep om water te halen.

Zij bleef lang te bed, omvangen door de warmte der dekens, in de zacht roode schemering der gordijnen, zonder eenigen lust tot opstaan, zonder eenig verlangen naar heur wandeling.

En terwijl zij zich rillende tusschen haar dekens uitstrekte, zag zij weder Eline voor zich, in haar betooverende elegance, in haar zwarte kant, glimlachend tegen Otto.