Find the word definition

Could not find any definition of word "deden"

Usage examples of "deden".

Elke opgeschreven paragraaf riep een honderdtal nieuwe vragen op, maar ze deden het rustig aan en een stroom van artikelen ging terug naar Rome, week na week en maand na maand.

Ze wijdden zich helemaal aan hun roeping en deden dat in naam van God.