Find the word definition

Wikipedia
Dand

Dand refers to one of the following:

  • The Hindu push-up
  • Dand, Manitoba
  • Dand District, Afghanistan
  • Dan-D-Rapper

Usage examples of "dand".

The hidden entrance to the Dark Stair was but five leagues away, and down below, in the deeps, it opened on the underground river, Eferni, which flowed to the Danding Pool in Arneis, on the other side of massive Mt.

Hij aanvaardde het als een bevestiging van zijn talent, werd erdoor gesterkt en ging zijn geest en kunst gebruiken voor een onbevreesd onderzoek naar de levende dood van een reshtar.

Op haar door sfinxen getorste rustbank lag Kleopatra, overgolfd door een vloed van lokken, den dood reeds nabij, terwijl zich een adder om heur arm kronkelde.

Het leven zou in een moreelen dood ontaarden, wanneer een ieder ging zitten, de handen in den schoot legde en dacht: Nu kome, wat komen wil.

Net als Ignatius van Loyola had Emilio Sandoz bruut geweld, dood en angst van nabij meegemaakt, zodat hij tijdens de zwijgplicht van de Grote Retraite voldoende stof tot nadenken en inkeer had.

Ik wil niet dat iemand de dood vindt omdat ik toevallig die verdomde buikpijn heb.

The hidden entrance to the Dark Stair was but five leagues away, and down below, in the deeps, it opened on the underground river, Eferni, which flowed to the Danding Pool in Arneis, on the other side of massive Mt.

Beide verwijden de gangen, waarin zij elkander aangetroffen hebben, tot een strijdperk en vechten nu op leven en dood.

Tegen Supaari aan hangend en met grote ogen in zijn cocon om zich heen starend zag Marc op een gegeven moment met vage, afstandelijke interesse dat ze langs een soort plein kwamen waar drie Runa in het openbaar ter dood werden gebracht.

Op haar door sfinxen getorste rustbank lag Kleopatra, overgolfd door een vloed van lokken, den dood reeds nabij, terwijl zich een adder om heur arm kronkelde.

Crissakes, Dood, he'd have to be a pureblind idiot not to know something funny was goin' on.

Especially since the Raj Dood had charged her with protecting the Dreen.

She and Dood were kept busy for a time creating barriers to close gaping cracks in the windward walls.

  Crissakes, Dood, he'd have to be a pureblind idiot not to know something funny was goin' on.

  Especially since the Raj Dood had charged her with protecting the Dreen.