Find the word definition

Wikipedia
Dahiya (India)

Dahiya or Daiya is a Jat clan of India. in India.

Dahiya (disambiguation)

Dahiya may refer to:

  • Dahieh in Beirut
  • Dahiya (India), a Rajput and Jat clan in India
  • Dahiya doctrine