Find the word definition

Could not find any definition of word "bych"

Usage examples of "bych".

Odpovedel jsem mu: I kdyby mi to tvrdil cely svet, ja, maje rozum, jaky nynf mam, nemohl bych to pfi-pustiti bez odporu svedomf.