Find the word definition

Could not find any definition of word "buit"

Usage examples of "buit".

Ze lachte in zichzelve om zichzelve en keek naar buiten in den tuin, waar de druipende, dorre takken als in wanhoop geschud werden door den wind.

Zij dorst zich niet bewegen, ontzet voor zichzelve, en zij had gaarne haar twijfelend verstand gered, door, als het het ware, buiten zichzelve te gaan.

Voelker ging weg in het besef dat hij zowel mentaal als politiek buiten zijn boekje was gegaan.

Anne had het naar de ingang verplaatst, zodat hij snel naar buiten kon gaan.

Er waren hekken naar kleine binnenpleinen, waar je families kon zien uitrusten, etend onder ver overhangende dakranden, beschermd tegen de regen maar wel lekker buiten in de avondlucht.

Emilio wendde zijn gezicht af en keek naar de bijen die in het felle zonlicht buiten het prieel rond de daglelies en rozen vlogen.

Hij stond met zijn rug naar hen toe en staarde door het raam naar buiten, hield de vitrage opzij, voorzichtig manoeuvrerend om te voorkomen dat de beugel in de stof vast zou komen te zitten.

En toen het allesoverstemmende gebrul van de motoren wegstierf en vervolgens overging in een bijna net zo oorverdovende stilte, leek het alleen maar normaal dat hij degene was die naar de luchtsluis ging, de buitendeur opende en naar buiten stapte, in het felle licht van sterren die vanaf de aarde niet meer dan speldenpunten waren.

De Bunzingen, Hermelijnen, Uilen en Valken, de Buizerden, Raven en Ooievaars loeren op hem, terwijl hij de aarde uit zijne loopgraven naar buiten werkt, de Wezel vervolgt hem zelfs in zijne gangen, waar hij ook niet zelden een slachtoffer wordt van de Adder.