Find the word definition

Could not find any definition of word "brytte"

Usage examples of "brytte".

Men den yngres näv var snabbre, slog i kaken som en hammar, brytte halsen, Iäggde kjämpen låg i dyen, död som fiske.