Find the word definition

Could not find any definition of word "brug"

Usage examples of "brug".

The grey creature was over their dome, larger than 165 Dean Wesley Smith and Kristine Kathryn Rusch the asteroid, longer than anything Brug had ever seen before.

CHAPTER NINE annis drove the Mini carefully through Goes and over the Zeeland Brug to the outskirts of Zierikzee where she turned off along the brick dyke road which would take her to Schudderbeurs.

Jimmy Quinn van de brug en liet zich zwaar op een stoel zakken, alsof hij de juistheid van haar woorden wilde demonstreren.

Jimmy van de brug, waar hij samen met George reeksen beelden van de uitgestrekte ruimte tussen de middelste ster en de twee buitenste zonnen bestudeerde om een vage lijn of iets anders te ontdekken dat op het bestaan van een planeet kon wijzen.

Hij haastte zich van de brug naar de tafel in de grote kamer, maar Emilio was al tegen de grond gezakt voordat hij bij hem was.

CHAPTER NINE annis drove the Mini carefully through Goes and over the Zeeland Brug to the outskirts of Zierikzee where she turned off along the brick dyke road which would take her to Schudderbeurs.