Find the word definition

Wikipedia
BREIN

The stichting BREIN (Bescherming Rechten Entertainment Industrie Nederland) translates roughly as association for the Protection of the Rights of the Entertainment Industry of the Netherlands. BREIN is an association in which the Dutch recording industry and movie studios participate.

Usage examples of "brein".

Als een bliksemschicht flitste deze gedachte door haar brein, slechts gedurende een ondeelbaar oogenblik, en zij schrikte er voor als voor een spook.

Het was hem, of er geen denkbeelden in zijn brein waren en of hij hersenloos was weggezonken in een matte rust, in een vermoeidheid, als van een zware lichamelijke inspanning.