Find the word definition

Crossword clues for bont

Wikipedia
Bont

Bont is a ball game originating from Southern France.

The game, a cross between croquet and hockey, is a competitive sport that involves all six players (the maximum allowable number of players) to hit a plastic ball, similar to a hockey ball, through a single hoop erected on the grass playing field. The player to score the most 'hoops' is declared the winner after a period of two 20 minute halves.

Bont (disambiguation)

Bont is a ball game originating from Southern France.

Bont may also refer to:

  • Bonţ, village in Fizeșu Gherlii Commune, Cluj County, Romania
  • Y Bont, nickname for Pontarddulais, a town in Swansea, Wales
  • BONT, NASDAQ symbol for The Bon-Ton Stores, Inc.
  • BoNT, abbreviation for botulinum toxin
  • Debbie Bont, Dutch handball player
  • Alexander Bont, fictional character in the Marvel Comics universe

Usage examples of "bont".

Haar romp was ongetwijfeld even bont en blauw als het zijne, maar om veel redenen kon hij zich er eenvoudigweg niet toe zetten te kijken of ze gebroken ribben had of in haar buik gewond was geraakt.

Redden Alt Mer ordered Kelson Riat and the big Rover who called himself Rucker Bont to cut some of the surrounding brush and spread it around the decks of the airship as camouflage.

Rucker Bont was running just as hard, only steps behind, features drained of blood and filled with terror, a mirror of his own.

What had happened to Tian Cross and Rucker Bont was still fresh in his mind.

Het was er bont en vol, terwijl een gewilde wanorde hier en daar natuurlijke stillevens vormde.

Ze gevoelde zich nog zeer opgeruimd in haar elegant, met bruin bont omzoomd, wintertoilet en in haar aangename gemoedsstemming, zelfs niet verbroken door een kleinen twist met Betsy, welke haar verweten had, hoe zij Grete werk liet doen, dat Mina paste.

Men verdrong elkander, zeer ernstig van gelaat, zelfs ter wille van het kleinste staanplaatsje, onbarmhartig voor wanhopige lotgenooten, onder wie vele dames, met een overspannen zenuwachtigheid en een bont gefladder van lichte toiletten den tram omliepen, turende door de glazen of zij wellicht nog een zweem van een open plekje bespeurden.

Zijn hele lichaam was bont en blauw door de spontane bloeduitstortingen vlak onder zijn huid.

Jimmy Quinn was er al, opgefokt en veel te luidruchtig, modieus gekleed in een broek met wijde pijpen en een bont overhemd waar Sofia wel twee keer in zou kunnen.

Tal Y Bont and Dolgarrog, where Dilys turned onto a narrow paved track.