Find the word definition

Could not find any definition of word "blondine"

Usage examples of "blondine".

Toen ze in de overgang kwam was ze hormonen gaan slikken, zogenaamd omdat ze een verhoogd risico liep op een hartkwaal en botontkalking, een kleine blondine met blauwe ogen die pas na twintig jaar het roken had opgegeven toen ze opnieuw was gaan studeren.

CONTENTS The New Fable of the Private Agitator and What He Cooked Up The New Fable of the Speedy Sprite The New Fable of the Intermittent Fusser The New Fable of the Search for Climate The New Fable of the Father Who Jumped In The New Fable of the Uplifter and His Dandy Little Opus The New Fable of the Wandering Boy and the Wayward Parent The New Fable of What Transpires After the Wind-up The Dream That Came Out with Much to Boot The New Fable of the Toilsome Ascent and the Shining Table-Land The New Fable of the Aerial Performer, the Buzzing Blondine, and the Daughter of Mr.