Find the word definition

Wikipedia
Beten

The three Beten (or Bethen, Beden) are a German group of three saints. They are adored in minor churches and chapels in South Tyrol ( Italy), Upper Bavaria, Baden and the Rhineland. Although the cult of the "Three Virgins" is known since the late Middle Ages, it is only distributed regionally and not contained in the official lists of saints of the Catholic church.

Usage examples of "beten".

Om de kransdieren moesten ze nu lachen en ze wisten inmiddels dat de beten van de slangenhalzen alleen pijnlijk en voor hen niet giftig waren, hoewel het diertje wel degelijk een gif had dat zijn prooi doodde.

Here is a mighty stronge and usid borow for flying serpens in sum baren, hethy, and sandy grownd, and thereby the litle round castel of Morna Moruna stondith on Omprenne Edge, as on the limit of the worlde, sore wether beten and yn ruine.

Wat hielp het den Hamster, dat hij blazend naar den Egel beet: hij verwondde zich eenvoudig den bek aan de stekels, zoodat het bloed er uit druppelde, en kreeg intusschen zoovele stooten met den stekelhelm tusschen de ribben en zoovele beten in de pooten, dat hij bezweken zou zijn, als ik hem niet het leven had gered.

Moeielijk is het te verklaren, hoe een warmbloedig dier zonder bezwaar beten kan verduren, die voor andere leden van zijn klasse doodelijk zijn.

Here is a mighty stronge and usid borow for flying serpens in sum baren, hethy, and sandy grownd, and thereby the litle round castel of Morna Moruna stondith on Omprenne Edge, as on the limit of the worlde, sore wether beten and yn ruine.