Find the word definition

Wikipedia
Belette

Belette, weasel in French, may refer to:

  • HMS Belette (disambiguation)
  • La Belette (disambiguation)

Usage examples of "belette".

His name is Homer, late of the Belette, and he served under Sir Philip.

Eene vrees voor haar leven belette haar te denken, maar hoe angstiger die vrees haar het harte omklemde, hoe krachtiger zij er zich toe dwong.