Find the word definition

Wiktionary
beken

vb. 1 (context transitive obsolete English) To make known; reveal. 2 (context transitive obsolete English) To deliver. 3 (context transitive obsolete English) To commit or commend to the care of. 4 (context transitive chiefly Scotland English) To commit. 5 (context transitive chiefly Scotland English) To admit as possessor. 6 (context transitive chiefly Scotland English) To acquaint; instruct.

Usage examples of "beken".

Neen Freddy, wil je oprecht zijn, beken dan, dat je zijn karakter verkeerd hebt ingezien, en maak alles goed.