Find the word definition

Crossword clues for behr

Wikipedia
Behr (paint)

Behr Process Corporation (stylized as BEHR) is a supplier of architectural paint and exterior wood care products to the United States and Canadian do-it-yourself markets. BEHR manufactures interior house paints, exterior house paints, decorative finishes, primers, stains and surface preparation products sold exclusively at The Home Depot.

Behr was founded in 1947 when Otho Behr, Jr. sold linseed oil wood stains to paint stores from the back of his station wagon. Behr approached his father, a chemist, to develop a formula for a redwood stain. The resulting growth of the business led Behr to move the company’s operations to an 800 square foot Quonset hut in Pasadena, California in 1948. The business outgrew this facility as well, and in the early 1950s Behr relocated the company to its current home in Santa Ana, California. Behr has grown as the home resale market created greater demand for paints, lighting, wallpaper and other goods.

In 1988, Behr offered computer color matching, allowing customers to bring pieces of fabric or other color samples to The Home Depot to be scanned by a color matching machine and be turned into a color formula for paint. In 1999, Behr was purchased by the Masco Corporation.

Behr

Behr is a surname of German origin. Notable people with this surname include:

 • Barbara Behr, photographer, film director and magazine editor
 • Bernd Behr (born 1976), German artist
 • Dani Behr (born 1971), British television presenter and singer
 • Franz Behr (1837–1898), German composer
 • Hans Hermann Behr (1818–1904), German-American botanist and entomologist
 • Ira Steven Behr, American television producer and scriptwriter
 • Jason Behr (born 1973), American actor
 • Mark Behr (1963–2015), South African author
 • Noam Behr (born 1975), tennis player
 • Therese Behr (1876–1959), German contralto (married name: Schnabel)
 • William Joseph Behr (1775–1851), German writer
 • Winrich Behr (1918–2011), German soldier

Usage examples of "behr".

Edward Behr was nog getrouwd geweest toen het verhaal bekend werd, hij had zich zijn huidige leven nooit kunnen voorstellen of kunnen denken dat hij een van de hoofdrolspelers in levenden lijve zou ontmoeten, maar natuurlijk had hij de details verslonden.

John Candotti had zich bij broeder Edward Behr verontschuldigd, net als bij iedereen die hij in de gang was tegengekomen, en nu deed hij hetzelfde tegenover Sandoz nadat Behr hem naar diens kamer had gebracht en hen alleen had gelaten.

Edward Behr had gezien hoe sterk Sandoz was en daardoor begreep hij hoe ellendig hij er op Rakhat aan toe moest zijn geweest.

Op een middag deed pater Edward Behr hem dicht om broeder Sandoz ongestoord te laten rusten terwijl de gang werd schoongemaakt, ook al had de staf van Salvator Mundi er uitdrukkelijk op gewezen dat de deur open moest blijven.

Gelukkig was Edward Behr net onderweg en toen hij de opdringerige vragen van de journalist hoorde stormde hij gebukt naar binnen.

Edward Behr nam plaats bij het raam, vanwaar hij vrijwel onopgemerkt de vergadering kon volgen en waar Emilio hem toch nog kon zien.

Emilio kon nauwelijks nog uit zijn ogen kijken van de pijn en zag alleen dat Edward Behr niet meer bij het raam stond.

Edward Behr suggereerde dat Pace een hartinfarct had gekregen, ook al was daar bij de autopsie niets van gebleken.

Edward Behr ging een doekje halen om de koffie op te deppen terwijl John Candotti de scherven opraapte.

Edward Behr bleef een ogenblik bij de deur staan om de generale overste een waarschuwende blik toe te werpen, maar Giuliani schonk geen aandacht aan hem.

Toch was hij bereid op voorhand aan te nemen dat Emilio Sandoz zichzelf als een werkelijk gelovig mens zag, iemand die op zoek was naar God zoals Ed Behr had gezegd.

Ed Behr zich vergiste en dat Johannes Voelker het bij het rechte eind had.

Candotti stond op de gang en Edward Behr kon de helft van het gesprek dat in het kantoor van de generale overste werd gevoerd, heel duidelijk volgen.

Hij oogde al klein en verkort in perspectief, halverwege het strand onderweg naar de immense stenen richel waar hij zich vaak terugtrok, voordat Edward Behr besefte wat er net tegen hem was gezegd.

De situatie vereiste een andere aanpak en er moesten meer zeilen worden bijgezet, concludeerde hij, en hij belegde een bespreking met Candotti, Behr, Reyes en Voelker.