Find the word definition

Crossword clues for bals

Wikipedia
Balș

Balș is a town in Olt County, Romania. The town administers three villages: Corbeni, Româna and Teiș.

Balș (disambiguation)

Balș or Bals may refer to:

  • Balș, a town in Olt County, Romania
  • Balș, a commune in Iași County, Romania
  • Gheorghe Balș
  • Teodor Balș
  • Ballsh, a town in Albania
  • BALS Corporation

Usage examples of "bals".

Eline wekte in haar altijd een verward vizioen van bals, met gouden uniformen en gedecolleteerde dames op.