Find the word definition

Crossword clues for alle

The Collaborative International Dictionary
Wikipedia
Alle

Alle may refer to:

  • the German name for the Łyna River, a river since 1945 in Poland and the Russian Kaliningrad Oblast
  • Alle, Switzerland, a community in the Swiss canton of Jura
  • Alle, Belgium in the province of Namur, Belgium
  • Little auk (Alle alle), a bird which is the only member of the genus Alle
  • August Alle (1890–1952), Estonian writer

Usage examples of "alle".

Adieu dan, mijn beste Elly, adieu dan: dank je nog duizend maal voor alles wat je voor me gedaan hebt.

Zoo klaagde zij voort met lossamenhangende zinnen, in haar nervoziteit geprikkeld door een avond eenzaam gemijmer in een overwarme kamer, steeds terugkomende op haar doelloos leven, dat zij voortsleepte als een vervelenden last, en er klonk iets in hare stem als verweet zij dit alles aan hem, aan Henk, aan haar zwager.

Betsy, met practischen waarheidszin, dong aanstonds, of zij er zeker van was of niet, op alles, wat slechts naar verheerlijking zweemde, af, en Eline, in eene behagelijke melancholie, onderscheidde meestal, na zulke terechtwijzingen, zoowel de eerste kiem, als de latere fantastische bloem harer voorstelling.

Cio non pertanto, malgrado si fatta decadenza la festa della Madonna di Campra e ancor al presente una di quelle rare adunanze sentimentali, unica forse nel Biellese, alle quali accorre volentieri e ritrova pascolo appropriato il cristiano divoto non meno che il curioso viaggiatore.

Qui gli antichi Etruschi dopo essere stati disfatti in battaglia campale dai Romani nella pianura, fecero fronte per molto tempo ancora alle legioni vittoriose.

Alles, was ist, ist vielschichtig, und jedes Auge, das ein Ding sieht, sieht nur ein Teil davon und zwar ein Teil, das kein anderes Auge sehen kann.

Jahren, sind bei dem Kind der Assoziation bereits alle Anlagen zum Aufbruch gekommen.

Ist die ganze Erde einmal mit Phalanxen bedeckt, so wird sich auch die Nothwendigkeit einer allgemeinen Eintheilung im Reiche verschiedener Grade ergeben, die, wie Alles bei ihm, geometrisch abgemessen sind.

Neen Freddy, wil je oprecht zijn, beken dan, dat je zijn karakter verkeerd hebt ingezien, en maak alles goed.

Als dat zijn ware karakter was zou het hem heel goed in zijn dromen kunnen kwellen en ziek kunnen maken, zeker na alles wat erover bekend was geworden.

Therefore most aernestly I do beseek your Magestie and your nowble Lorde that was my Frend before that by my venemous tresun I loste both you and him and alle, take order for your proper saffetie, and the thinge requyers Haste of your Magestes.

Toch was hij niet verliefd, dacht hij, want hij vond, dat alle meisjes er vanavond aardig uitzagen, maar in zijne stemming van algemeene bewondering, bleef Freddy hem toch de mooiste, de allermooiste.

Er sah die Nachbildungen von Meisterwerken aus allen Galerieen der Erde, die kostbaren Rahmen in ihrer simplen Bizarrerie, die Renaissanceplastik, die Bronzeleiber und Zierglaeser, die schillernden Vasen, den Buchschmuck und die Portraets der Kuenstler, Musiker, Philosophen, Schauspieler, Dichter, sah alles an und wandte an jeden Gegenstand einen Augenblick.

Pace was negenendertig, een slanke Engelsman met de lusteloze blik van iemand die alles al heeft meegemaakt.

Verder gebruikte hij alle kracht in zijn benen om zijn schouder in de buik van zijn aanvaller te rammen, waarna hij door de explosieve ademstoot wist dat hij alle lucht uit de longen had geperst.