Find the word definition

Crossword clues for acht

Wikipedia
Acht

Acht is a municipality in the district of Mayen-Koblenz in Rhineland-Palatinate, western Germany.

Acht (TV channel)

Acht ( Dutch for eight) is a Belgian digital television channel, owned by the Concentra group, and was launched on 18 May 2009.

The channel is provided by Telenet, Belgacom TV, Numericable and TV Vlaanderen Digitaal. The channel broadcasts a different theme every night. Acht has a signed deal with HBO to broadcast their series.

Usage examples of "acht".

Eerder acht ik het waarschijnlijk, dat hij zich met behulp van de slagtanden een weg door het drijfijs baant.

Bij de keuze van een verblijfplaats op het land gaan zij met groote omzichtigheid te werk, misschien hebben zij deze gewoonte eerst aangenomen, nadat de ervaring hun geleerd had, dat het noodig is, zich zooveel mogelijk in acht te nemen, voor hun gevaarlijksten vijand, den mensch.

Hij was pas acht maanden in het observatorium, te kort om te kunnen zeggen dat hij recht had op werk dat hij door stom geluk had gekregen.

Het was twintig minuten over acht toen hij eindelijk een parkeerplaats vond in de buurt van El Morro, het enorme stenen fort uit de zestiende eeuw dat later nog was versterkt met de zware stadswallen die het oude San Juan omringden.

Hij volgde een spoedcursus Franse grammatica van acht dagen en bracht zichzelf een woordenschat bij.

Anne en George Edwards in mei 2016 een huurhuis tegen een heuvel in het oude San Juan betrokken, acht trappen boven de kliniek waar Anne als arts zou gaan werken.

Het was bijna acht uur en hij begon zich af te vragen wat Masao Yanoguchi zou zeggen als die merkte dat hij pas laat op de hoogte was gesteld.

Anders vliegen we elkaar na zes, acht maanden op een rotsklomp naar de keel.

Dat was ook de reden waarom de acht bemanningsleden getraind werden om in geval van nood de taken van anderen te kunnen overnemen.

Die acht maanden in een beperkte ruimte hadden ze opmerkelijk goed met elkaar overweg gekund, ondanks de opgebouwde spanning en onderhuidse rusteloosheid die zich voornamelijk in een gedwongen zwijgen hadden geuit en slechts zelden tot ruzie hadden geleid.

Marc genoodzaakt tijdens het laatste deel van hun eerste tocht radiostilte in acht te nemen.

Edwards veronderstelde aanvankelijk dat Askama ongeveer de ontwikkeling had van een mensenkind van zeven of acht jaar.

Als Marc of Sofia de zeven of acht dagen die het zou kosten om hen te bereiken overleefden, zouden ze het waarschijnlijk ook nog wel een dag langer volhouden zonder behandeling door een expert.

Emilio Sandoz was voor de tweede keer in zijn leven zelfs bijna van zijn stokje gegaan toen hij de bijna acht centimeter lange klauwen had gezien die als boter door zijn nek zouden zijn gegleden als hij even had geaarzeld met wegduiken.

En zij genoot in den triumf harer bevalligheid, toen zij, als zonder er op acht te geven, zag, hoe men haar betuurde en bewonderde.