Find the word definition

Crossword clues for aan

Wikipedia
Aan

Aan ( Hindi: आन, Urdu: آن, translation: Pride), also known as The Savage Princess in the United States, is a 1952 Hindi film produced and directed by Mehboob Khan, which was India's first technicolour film, as it was shot in 16mm Gevacolour and was blown up in Technicolor. It stars Dilip Kumar, Premnath, Nimmi and marked the debut of Nadira who replaced the original choice which was actress Nargis. The cost of the film was Rs. 3.5 million and it turned out to be the highest grosser of 1952 2 as well as was the first to gross over Rs. 15 million. This record was beaten 3 years later by Shree 420 in 1955.

Dubbed and released in Tamil also as Aan (Murattu Adiyaal).

Usage examples of "aan".

Het was een moeilijke taak, al kon zij nog zoo goed praten, en het was misschien tot het ongeluk van haar Georges, dat zij zoo pleitte, maar ach, de jongen was zoo verliefd, en misschien had hij het toch wel aan het rechte eind!

Lage bomen, scheefgegroeid door de constante zeewind, waren bedekt met een goudgroen waas en op de akkers waren boeren aan het ploegen, ondanks het grauwe en koude voorjaar waarvan iedereen de Vesuvius de schuld gaf.

Je bent zoo een gezellige meid, als je wat vroolijk bent, je moet je niet aan die buien overgeven.

Zoo klaagde zij voort met lossamenhangende zinnen, in haar nervoziteit geprikkeld door een avond eenzaam gemijmer in een overwarme kamer, steeds terugkomende op haar doelloos leven, dat zij voortsleepte als een vervelenden last, en er klonk iets in hare stem als verweet zij dit alles aan hem, aan Henk, aan haar zwager.

Die schoonheid verzorgde zij zeer, als een dierbaar juweel, dat men laat fonkelen en flonkeren, en deze aanhoudende zorg deed haar als verlieven op wat zij bevalligs aan zich vond.

In Eline, die, van een loom en lymfatisch gestel, behoefte gevoelde aan teederen steun en zachtkoesterende warmte, en wier zenuwen, fijn als de vezelen eener bloem, zelfs in hare weeke, als met fluweel gecapitonneerde omgeving dikwijls nog door den minsten tegenstand te ruw werden beroerd en te hevig geprikkeld, ontwikkelde zich uit angst eene terughoudendheid, die haar gemoed vulde met duizenden kleine grieven van heimelijk verdriet.

Ze hebben allemaal heel hard aan dit boek gewerkt en de bezorgdheid van een beginnend auteur vriendelijk getolereerd.

Als de beker vol was gooide hij hem om en begon van voren af aan met zijn andere hand.

Ze dacht aan niets dan aan hem, Fabrice, en ze belde op het Nassauplein aan.

Wat hielp het den Hamster, dat hij blazend naar den Egel beet: hij verwondde zich eenvoudig den bek aan de stekels, zoodat het bloed er uit druppelde, en kreeg intusschen zoovele stooten met den stekelhelm tusschen de ribben en zoovele beten in de pooten, dat hij bezweken zou zijn, als ik hem niet het leven had gered.

Daar steeg zij af, bond den bles aan een jongen beuk, en daalde, haar sleep over den arm, in de groote kom van zand, die men op de Horze algemeen den Witten Kuil noemde.

Toen ze de laatste bocht in de rivier door waren en hij afmeerde bij de kade van Kashan, waren Marc Robichaux, George Edwards en Jimmy Quinn zich erop aan het voorbereiden te worden opgewacht door rouwende mensen.

De ommuring bood nog steeds geen bescherming aan de krottenwijk La Perla, die dicht bij het strand was ontstaan.

Particuliere voertuigen waren in de stad verboden, een maatregel die de verkeersdrukte had teruggedrongen maar die tevens vrij spel bood aan de agressiefste chauffeurs.

Supaari bood aan te bemiddelen als de ouderen het niet eens konden worden.