Find the word definition

Wikipedia

Mens

In Roman mythology, Mens, also known as Bona Mens or Mens Bona ( Latin for "Good Mind"), was the personification of thought, consciousness and the mind, and also of "right-thinking". Her festival was celebrated on June 8. A temple on the Capitoline Hill in Rome was vowed to Mens in 217 BC on advice from the Sibylline Books, and was dedicated in 215 BC.

The Latin word mens expresses the idea of "mind" and is the origin of English words like mental and dementia. The gifted-only organization Mensa International was originally to be named mens in the sense of "mind", but took instead the name Mensa (Latin: "table") to avoid ambiguity with "men's" in English and "mens" in other languages.

Wiktionary

mens

n. (misspelling of lang=en men's)

WordNet
Douglas Harper's Etymology Dictionary

Usage examples of "mens".

Hij begreep dat Masao Yanoguchi onder druk werd gezet om op de uitgaven te bezuinigen, omdat de mijnbouw op de maan tenslotte toch op niets leek uit te gaan draaien, en de beste manier om te bezuinigen was het uitschakelen van mensen in het proces.

Jaren geleden was Anne tot de conclusie gekomen dat steeds minder mensen die laatste mogelijkheid zouden kiezen en dan nog voornamelijk omdat ze vergeten waren hun kalmerende pillen te slikken.

Iris and Surprise were subdued but stable, in well-fitted queenly and princessly robes, and Mentia was demurely but quite attractively garbed.

George Edwards nam de catering voor zijn rekening en er kwamen nog heel wat mensen langs om een pizza of een stuk cake te eten en Sofia veel geluk te wensen.

Demoness Mentia, my soulless worser half, who represents what I was like before I got half-souled, except that she has no problem with vocational.

Er waren genoeg voorbeelden uit het verleden van gecombineerde missies en het leek voor de hand te liggen om mensen uit heel verschillende disciplines mee te nemen, maar generale overste Da Silva had zich ten slotte vooral laten leiden door wat hij als de wil van God beschouwde.

Als priester kon hij de grootste voldoening putten uit het geven van de absolutie, uit het helpen van mensen zichzelf te vergeven dat ze niet perfect zijn, iets weer goed te maken en door te gaan met hun leven.