Find the word definition

The Collaborative International Dictionary

Blote

Blote \Blote\, v. t. [imp. & p. p. Bloted; p. pr. & vb. n. Bloting.] [Cf. Sw. bl["o]t-fisk soaked fish, fr. bl["o]ta to soak. See 1st Bloat.] To cure, as herrings, by salting and smoking them; to bloat.

Wiktionary

blote

vb. (context obsolete transitive English) To cure (herrings, etc.) by salting and smoke them; to bloat.

Usage examples of "blote".

Ze knoopte een handdoek om haar natte haren, trok een badjas over haar lenige lichaam aan en ging op blote voeten naar de eetkamer, waar ze tegenover George aan tafel ging zitten.

Sandoz, met blote benen en op blote voeten, had door de zon een kaneelbruine kleur gekregen.

Ze knoopte een handdoek om haar natte haren, trok een badjas over haar lenige lichaam aan en ging op blote voeten naar de eetkamer, waar ze tegenover George aan tafel ging zitten.